Pár slov o mně...

Vítám Vás na webu o mé autorské tvorbě.

Jmenuji se Kristýna, je mi 24 let. Mojí vášní jsou tvorba - malba a focení, komunikace s Přírodou a zvířaty.

Malbě se věnuji již od dětství, rozvíjím s její pomocí své empatické a spirituální schopnosti, vede mě ke zklidnění a sebepoznání.

Své pocity, emoce, pozitivní i negativní vibrace, přenáším na plátno nebo papír barvami. Malba je, si myslím, nejlepší způsob, jak poznávat sám sebe, budovat v sobě sebedůvěru. Získaná kreativita nám pomáhá i při řešení  různých situací v životě.

Nejraději tvořím neplánovaně bez jasného záměru - maluji to, co je ke mně zrovna vysíláno. Když dílo dokončím, dotvářím jeho význam a hledám v něm poselství. 

Naopak, když mám záměr jasný - vím, proč zrovna teď potřebuji malovat, malba mi vždy dá to, co jsem od ní potřebovala (např. odpočinek, pročištění myšlenek, zbavení se strachu...)

V poslední době jsem se také začala věnovat ruční výrobě lapačů snů.  

Pochopila jsem, že ovládnutím svých myšlenek a napojením na své Tělo, může mít člověk to, co je jeho snem.

Název webu KrisSoulArt jsem zvolila, protože věřím, že to, co tvořím, je tvorba mojí Duše - tedy tvoření duší.

Velmi ráda také fotografuji. Nejraději fotím přírodu, naši Matku Zemi, která mě od dětství fascinuje svou silou a vývojem. Vším co nám dává vím, že je tu pro nás. I přes to, jak pozadu je náš Respekt a Láska k ní. Velmi vnímám skutečnost, jak jsme Zemi milovali na počátku našeho bytí a vývoje na ní. Postupem času jsme se od ní odklonili - především k materiálním uměle vytvořeným věcem. Teď se k ní pomalu vracíme a uvědomujeme si, že ona je Matka nás všech. Že si zaslouží stejnou péči, ne - li větší, jak my.

Kromě malby a fotografování se zajímám o psychologii a osobní rozvoj spirituální cestou, s čímž souvisí i napojení na přírodu. Miluji přírodu a pochopila jsem, že jsme součást Země a Vesmíru. Že není na místě pohlížet na ně jen jako na něco kolem nás. Díky tomu jsem pochopila mnoho věcí ve svém životě i v celkovém vývoji Života na Zemi. V přírodě jsem se naučila komunikovat se svým okolím - nejen s lidmi, ale i se Zemí jako takovou, souznět s ní. Začala jsem hledat samu sebe, naslouchat své intuici, uvědomovat si přítomný okamžik. Žít a dělat činnosti Vědomě. Ráda se proto věnuji psům, kteří jsou naprosto v okamžiku Tady a Teď, nikde jinde. Součástí mého života jsou nyní dvě úžasné psí bytosti (vlčák a jezevčík), se kterými vědomě pracuji - cvičím je a komunikuji s nimi různými způsoby. S přítelem spolu s nimi tvoříme Rodinu... Smečku, která se poklidně rozrůstá. :)

KrisSoulArt

Kristýna Brendlová
Artist


E-mail: krissoulart@gmail.com
Instagram/Facebook: @krissoulart